دانلود صوت جلسه اول نقد و بررسی اخباریگری

توسط حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن وکیلی :

جلسه اول - بخش یک :

دانلود کیفیت بالا :

دریافت
عنوان: بررسی و نقد اخباریگری استاد وکیلی جلسه1 بخش اول
حجم: 17.1 مگابایت


دانلود کیفیت کم :

دریافت
عنوان: بررسی و نقد اخباریگری استاد وکیلی جلسه1 بخش اول
حجم: 8.58 مگابایت


جلسه اول - بخش دو :

دانلود کیفیت بالا :

دریافت

عنوان: بررسی و نقد اخباریگری-استاد وکیلی-جلسه1 بخش2
حجم: 19.2 مگابایت


دانلود کیفیت کم :

دریافت
عنوان: نقد و بررسی اخباریگری - حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن وکیلی
حجم: 9.6 مگابایت


پرسش و پاسخ کوتاه و جنجالی در انتهای جلسه :

دریافت
عنوان: نقد و بررسی اخباریگری - حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن وکیلی
حجم: 7.47 مگابایت
توضیحات: پرسش و پاسخ انتهای جلسه یک نقد اخباریگریاخباریان نقاط ضعف بسیاری دارند که در اصول آن، تفکیکیان با ایشان شریک‌اند، مانند :

۱. کم دقتی

مهم‌ترین شباهت، روحیّة کم‌دقّتی است که منشاء اصلی ایجاد هر دو‌مکتب است و در آثار بزرگان هر دو‌مکتب خود را نشان می‌دهد

۲. اعتقاد به انفتاح باب علم

از دید اینها باب علم، منسدّ نیست. اینها واقعاً فکر می‌کنند باب علم در کشف مسائل اعتقادی از طریق نقل باز است؛ مانند تصوّری که اخباریان در احکام و فروع فقهی دارند که می‌گویند: باب علم در کشف احکام شرعی از طریق نقل باز است.


و ...نقد اخباریگری و اخباریان حجت الاسلام محمد حسن وکیلی

نقد اخباریگری و اخباریان استاد محمد حسن وکیلی

نقد اخباریگری و اخباریان حجت الاسلام محمد حسن وکیلیاَخْباریان‌، گروهی از فقیهان امامی هستند که‌ تنها منبع فقه و استنباط احکام شرعی را اخبار و احادیث‌ امامان شیعه می‌دانند. این گروه که از قرن ۱۱ قمری به بعد ظهور کردند، به کارگیری روشهای‌ اجتهادی‌ و دانش اصول فقه را روا نمی‌شمارند. در مقابل‌ آنان‌، فقیهان‌ اصولی قرار دارند که روشهای اجتهادی و اصول فقه را در استنباط احکام فقهی لازم می‌دانند.


تقابل میان اخباریان و اصولیان امامی، پیش از قرن یازدهم قمری نیز به صورت غیررسمی و نه چندان آشکار، وجود داشت؛ اما در این قرن تقابل شدت گرفت و دو اصطلاح اخباری و اصولی رواج یافت و این دو گروه به صورت آشکار و رسمی در مقابل یکدیگر برخاستند.


محمدامین استرآبادی، عبدالله بن صالح بن جمعه سماهیجی بحرانی و میرزا محمد اخباری، از اخباریون تندرو هستند.


اختلافات عمده اخباریان و اصولیان در مسائلی چون: حرمت و جواز اجتهاد، انحصار ادله به کتاب و سنت، منع از تحصیل ظن، شیوه تقسیم بندی احادیث، جواز تقلید از غیر معصوم علیهم السلام، اخذ به ظواهر کتاب، حسن و قبح عقلی، اجرای اصالة البرائة در برخی موارد، حرمت کاربرد برخی از انواع قیاس، صحیح دانستن تمامی احادیث کتب اربعه و ... است.